Wednesday, February 27, 2013

ดูหนังจีน มังกรหยก ตอนเฮ้งเต้งเอี๊ยง Jade Dragon

วันนี้ขอเอาใจแฟนมังกรหยกอีกค่ะ กับ มังกรหยก ตอนเฮ้งเต้งเอี๊ยง Jade Dragon

ขอขอบคุณ คุณwanina munchit ที่อัพโหลดหนังจีนเรื่องนี้ให้ชมกันค่ะ มังกรหยก ตอนเฮ้งเต้งเอี๊ยง ตอนที่ 1

มังกรหยก ตอนเฮ้งเต้งเอี๊ยง ตอนที่ 2

จบแล้วจ้า ^^

ดูหนังจีนเรื่อง มังกรหยก ตอน คัมภีร์มารนพเก้า ตอนที่ 19-26

วันนี้เอาใจแฟนมังกรหยก ขอนำเสนอหนังจีนกำลังภายในเรื่อง มังกรหยก ตอน คัมภีร์มารนพเก้า

ขอขอบคุณ คุณnotethitiphan  ที่อัพโหลดหนังจีนเรื่องนี้ให้ได้รับชมกันมังกรหยก ตอน คัมภีร์มารนพเก้า ตอนที่ 19

ต้องขออภัยด้วยค่ะ ตอน 19 ไม่มีค่ะ

มังกรหยก ตอน คัมภีร์มารนพเก้า ตอนที่ 20


มังกรหยก ตอน คัมภีร์มารนพเก้า ตอนที่ 21

มังกรหยก ตอน คัมภีร์มารนพเก้า ตอนที่ 22


มังกรหยก ตอน คัมภีร์มารนพเก้า ตอนที่ 23


มังกรหยก ตอน คัมภีร์มารนพเก้า ตอนที่ 24


มังกรหยก ตอน คัมภีร์มารนพเก้า ตอนที่ 25
มังกรหยก ตอน คัมภีร์มารนพเก้า ตอนที่ 26


จบแล้วจ้า  ^^

ดูหนังจีนเรื่อง มังกรหยก ตอน คัมภีร์มารนพเก้า ตอนที่ 10-18

วันนี้เอาใจแฟนมังกรหยก ขอนำเสนอหนังจีนกำลังภายในเรื่อง มังกรหยก ตอน คัมภีร์มารนพเก้า

ขอขอบคุณ คุณnotethitiphan  ที่อัพโหลดหนังจีนเรื่องนี้ให้ได้รับชมกันมังกรหยก ตอน คัมภีร์มารนพเก้า ตอนที่ 10


มังกรหยก ตอน คัมภีร์มารนพเก้า ตอนที่ 11


มังกรหยก ตอน คัมภีร์มารนพเก้า ตอนที่ 12


มังกรหยก ตอน คัมภีร์มารนพเก้า ตอนที่ 13


มังกรหยก ตอน คัมภีร์มารนพเก้า ตอนที่ 14

มังกรหยก ตอน คัมภีร์มารนพเก้า ตอนที่ 15


มังกรหยก ตอน คัมภีร์มารนพเก้า ตอนที่ 16


มังกรหยก ตอน คัมภีร์มารนพเก้า ตอนที่ 17


มังกรหยก ตอน คัมภีร์มารนพเก้า ตอนที่ 18ดูหนังจีนเรื่อง มังกรหยก ตอน คัมภีร์มารนพเก้า ตอนที่ 1-9

วันนี้เอาใจแฟนมังกรหยก ขอนำเสนอหนังจีนกำลังภายในเรื่อง มังกรหยก ตอน คัมภีร์มารนพเก้า

ขอขอบคุณ คุณnotethitiphan  ที่อัพโหลดหนังจีนเรื่องนี้ให้ได้รับชมกันมังกรหยก ตอน คัมภีร์มารนพเก้า ตอนที่ 1
มังกรหยก ตอน คัมภีร์มารนพเก้า ตอนที่ 2
มังกรหยก ตอน คัมภีร์มารนพเก้า ตอนที่3
มังกรหยก ตอน คัมภีร์มารนพเก้า ตอนที่ 4
มังกรหยก ตอน คัมภีร์มารนพเก้า ตอนที่ 5

มังกรหยก ตอน คัมภีร์มารนพเก้า ตอนที่ 6
มังกรหยก ตอน คัมภีร์มารนพเก้า ตอนที่ 7
มังกรหยก ตอน คัมภีร์มารนพเก้า ตอนที่ 8

มังกรหยก ตอน คัมภีร์มารนพเก้า ตอนที่ 9
Saturday, February 23, 2013

ดูหนังจีนกำลังภายใน - เรื่องศึกพิชิตนางพญางูเขียว ตอน 19-27

หนังจีนกำลังภายในเรื่อง "ศึกพิชิตนางพญางูเขียว"

นำแสดงโดย ชิวซินจือ(เป้าเหยิน),ฟูเมียว(เสี่ยวชิง),หลิวซือซือ (ซวงซวง)

ขอขอบคุณ คุณkai ka ที่อัพโหลดหนังจีนให้ได้ชมกัน ดูหนังจีนเรื่องศึกพิชิตนางพญางูเขียว ตอน 19

 ดูหนังจีนเรื่องศึกพิชิตนางพญางูเขียว ตอน 20
 ดูหนังจีนเรื่องศึกพิชิตนางพญางูเขียว ตอน 21
 ดูหนังจีนเรื่องศึกพิชิตนางพญางูเขียว ตอน 22
 ดูหนังจีนเรื่องศึกพิชิตนางพญางูเขียว ตอน 23
 ดูหนังจีนเรื่องศึกพิชิตนางพญางูเขียว ตอน 24

 ดูหนังจีนเรื่องศึกพิชิตนางพญางูเขียว ตอน 25
 ดูหนังจีนเรื่องศึกพิชิตนางพญางูเขียว ตอน 26
 ดูหนังจีนเรื่องศึกพิชิตนางพญางูเขียว ตอน 27
จบแล้วจ้า  ^^

ดูหนังจีนกำลังภายใน - เรื่องศึกพิชิตนางพญางูเขียว ตอน 10-18

หนังจีนกำลังภายในเรื่อง "ศึกพิชิตนางพญางูเขียว"

นำแสดงโดย ชิวซินจือ(เป้าเหยิน),ฟูเมียว(เสี่ยวชิง),หลิวซือซือ (ซวงซวง)

ขอขอบคุณ คุณkai ka ที่อัพโหลดหนังจีนให้ได้ชมกัน ดูหนังจีนเรื่องศึกพิชิตนางพญางูเขียว ตอน 10
ดูหนังจีนเรื่องศึกพิชิตนางพญางูเขียว ตอน 11
ดูหนังจีนเรื่องศึกพิชิตนางพญางูเขียว ตอน 12
ดูหนังจีนเรื่องศึกพิชิตนางพญางูเขียว ตอน 13
ดูหนังจีนเรื่องศึกพิชิตนางพญางูเขียว ตอน 14
ดูหนังจีนเรื่องศึกพิชิตนางพญางูเขียว ตอน 15
ดูหนังจีนเรื่องศึกพิชิตนางพญางูเขียว ตอน 16
ดูหนังจีนเรื่องศึกพิชิตนางพญางูเขียว ตอน 17
ดูหนังจีนเรื่องศึกพิชิตนางพญางูเขียว ตอน 18
ดูหนังจีนกำลังภายใน - เรื่องศึกพิชิตนางพญางูเขียว ตอน 1-9

หนังจีนกำลังภายในเรื่อง "ศึกพิชิตนางพญางูเขียว"

นำแสดงโดย ชิวซินจือ(เป้าเหยิน),ฟูเมียว(เสี่ยวชิง),หลิวซือซือ (ซวงซวง)

ขอขอบคุณ คุณkai ka ที่อัพโหลดหนังจีนให้ได้ชมกัน ดูหนังจีนเรื่องศึกพิชิตนางพญางูเขียว ตอน 1
 ดูหนังจีนเรื่องศึกพิชิตนางพญางูเขียว ตอน 2
 ดูหนังจีนเรื่องศึกพิชิตนางพญางูเขียว ตอน 3
 ดูหนังจีนเรื่องศึกพิชิตนางพญางูเขียว ตอน 4
 ดูหนังจีนเรื่องศึกพิชิตนางพญางูเขียว ตอน 5
 ดูหนังจีนเรื่องศึกพิชิตนางพญางูเขียว ตอน 6
 ดูหนังจีนเรื่องศึกพิชิตนางพญางูเขียว ตอน 7
 ดูหนังจีนเรื่องศึกพิชิตนางพญางูเขียว ตอน 8
 ดูหนังจีนเรื่องศึกพิชิตนางพญางูเขียว ตอน 9ดูหนังจีนเรื่องดาบรัก สะท้านพันภพ

ดูหนังจีนกำลังภายใน เรื่องดาบรัก สะท้านพันภพ


ขอขอบคุณ คุณkai ka  ที่อัพโหลดหนังจีนเรื่องนี้ให้ได้ชมกัน

ตอนที่  1

ตอนที่ 2

จบแล้วจ้า ^^ 

Wednesday, February 20, 2013

ดูหนังจีนกำลังภายใน เรื่องจอมยุทธใจเพชร ตอน 31 ถึง 36

ดูหนังจีนกำลังภายใน จอมยุทธใจเพชร หรือ พลิกฟ้าท้ายุทธจักรจอมทรนง

ออกอากาศทางช่อง 3 เวลา 02.15 น.
นำแสดงโดย เฉินหลง จงฮั่นเหลียง เซียวเฉียง เหอเหม่ยเถียน

ขอขอบคุณ คุณForeverray100 ที่อัพโหลดหนังจีนเรื่องนี้ให้ได้ชมกัน


 ดูหนังจีนเรื่องจอมยุทธใจเพชร ตอนที่ 31


 ดูหนังจีนเรื่องจอมยุทธใจเพชร ตอนที่  32


 ดูหนังจีนเรื่องจอมยุทธใจเพชร ตอนที่  33


 ดูหนังจีนเรื่องจอมยุทธใจเพชร ตอนที่  34


 ดูหนังจีนเรื่องจอมยุทธใจเพชร ตอนที่  35


 ดูหนังจีนเรื่องจอมยุทธใจเพชร ตอนที่  36 ( ตอนจบ )
จบแล้วจ้า ^^

ดูหนังจีนกำลังภายใน เรื่องจอมยุทธใจเพชร ตอน 25 ถึง 30

ดูหนังจีนกำลังภายใน จอมยุทธใจเพชร หรือ พลิกฟ้าท้ายุทธจักรจอมทรนง

ออกอากาศทางช่อง 3 เวลา 02.15 น.
นำแสดงโดย เฉินหลง จงฮั่นเหลียง เซียวเฉียง เหอเหม่ยเถียน

ขอขอบคุณ คุณForeverray100 ที่อัพโหลดหนังจีนเรื่องนี้ให้ได้ชมกัน


ดูหนังจีนเรื่องจอมยุทธใจเพชร ตอนที่  25

ดูหนังจีนเรื่องจอมยุทธใจเพชร ตอนที่  26

ดูหนังจีนเรื่องจอมยุทธใจเพชร ตอนที่  27

ดูหนังจีนเรื่องจอมยุทธใจเพชร ตอนที่  28

ดูหนังจีนเรื่องจอมยุทธใจเพชร ตอนที่  29

ดูหนังจีนเรื่องจอมยุทธใจเพชร ตอนที่  30Wednesday, February 20, 2013 ดูหนังจีนกำลังภายใน เรื่องจอมยุทธใจเพชร ตอน 19 ถึง 24

ดูหนังจีนกำลังภายใน จอมยุทธใจเพชร หรือ พลิกฟ้าท้ายุทธจักรจอมทรนง

ออกอากาศทางช่อง 3 เวลา 02.15 น.
นำแสดงโดย เฉินหลง จงฮั่นเหลียง เซียวเฉียง เหอเหม่ยเถียน

ขอขอบคุณ คุณForeverray100 ที่อัพโหลดหนังจีนเรื่องนี้ให้ได้ชมกัน


ดูหนังจีนเรื่องจอมยุทธใจเพชร ตอนที่  19

ดูหนังจีนเรื่องจอมยุทธใจเพชร ตอนที่  20

ดูหนังจีนเรื่องจอมยุทธใจเพชร ตอนที่  21

ดูหนังจีนเรื่องจอมยุทธใจเพชร ตอนที่  22

ดูหนังจีนเรื่องจอมยุทธใจเพชร ตอนที่  23

ดูหนังจีนเรื่องจอมยุทธใจเพชร ตอนที่  24
ดูหนังจีนกำลังภายใน เรื่องจอมยุทธใจเพชร ตอน 13 ถึง 18

ดูหนังจีนกำลังภายใน จอมยุทธใจเพชร หรือ พลิกฟ้าท้ายุทธจักรจอมทรนง

ออกอากาศทางช่อง 3 เวลา 02.15 น.
นำแสดงโดย เฉินหลง จงฮั่นเหลียง เซียวเฉียง เหอเหม่ยเถียน

ขอขอบคุณ คุณForeverray100 ที่อัพโหลดหนังจีนเรื่องนี้ให้ได้ชมกัน


 ดูหนังจีนเรื่องจอมยุทธใจเพชร ตอนที่  13

ดูหนังจีนเรื่องจอมยุทธใจเพชร ตอนที่  14

ดูหนังจีนเรื่องจอมยุทธใจเพชร ตอนที่  15

ดูหนังจีนเรื่องจอมยุทธใจเพชร ตอนที่  16

ดูหนังจีนเรื่องจอมยุทธใจเพชร ตอนที่  17

ดูหนังจีนเรื่องจอมยุทธใจเพชร ตอนที่  18
ดูหนังจีนกำลังภายใน เรื่องจอมยุทธใจเพชร ตอน 7 ถึง 12

ดูหนังจีนกำลังภายใน จอมยุทธใจเพชร หรือ พลิกฟ้าท้ายุทธจักรจอมทรนง

ออกอากาศทางช่อง 3 เวลา 02.15 น.
นำแสดงโดย เฉินหลง จงฮั่นเหลียง เซียวเฉียง เหอเหม่ยเถียน

ขอขอบคุณ คุณForeverray100 ที่อัพโหลดหนังจีนเรื่องนี้ให้ได้ชมกัน ดูหนังจีนเรื่องจอมยุทธใจเพชร ตอนที่  7

 ดูหนังจีนเรื่องจอมยุทธใจเพชร ตอนที่  8

 ดูหนังจีนเรื่องจอมยุทธใจเพชร ตอนที่  9

 ดูหนังจีนเรื่องจอมยุทธใจเพชร ตอนที่  10

 ดูหนังจีนเรื่องจอมยุทธใจเพชร ตอนที่  11

 ดูหนังจีนเรื่องจอมยุทธใจเพชร ตอนที่  12
ดูหนังจีนกำลังภายใน เรื่องจอมยุทธใจเพชร ตอน 1 ถึง 6

ดูหนังจีนกำลังภายใน จอมยุทธใจเพชร หรือ พลิกฟ้าท้ายุทธจักรจอมทรนง

ออกอากาศทางช่อง 3 เวลา 02.15 น.
นำแสดงโดย เฉินหลง จงฮั่นเหลียง เซียวเฉียง เหอเหม่ยเถียน

ขอขอบคุณ คุณForeverray100 ที่อัพโหลดหนังจีนเรื่องนี้ให้ได้ชมกัน


 ดูหนังจีนเรื่องจอมยุทธใจเพชร ตอนที่  1 ดูหนังจีนเรื่องจอมยุทธใจเพชร ตอนที่ 2 ดูหนังจีนเรื่องจอมยุทธใจเพชร ตอนที่ 3 ดูหนังจีนเรื่องจอมยุทธใจเพชร ตอนที่ 4 ดูหนังจีนเรื่องจอมยุทธใจเพชร ตอนที่ 5 ดูหนังจีนเรื่องจอมยุทธใจเพชร ตอนที่ 5


 

Tuesday, February 19, 2013

ดูหนังจีนกำลังภายใน - เดชคัมภีร์เทวดาภาค 3

 สานต่อความอลังการจากภาค 2 ก่อนปิดตำนานไตรภาคแห่งมหากาพย์หนังกำลังภ
­­ายใน ที่โลกไม่เคยลืม
 
" เดชคัมภีร์เทวดา 3 หมื่นปีมีข้าคนเดียว "

นำแสดงโดย หลินชิงเสีย หวังจู่เสียน หวีหยงกวง 

ให้เสียงภาษาไทยโดย นนทนันท์


ดูหนังจีนกำลังภายในเรื่อง เดชคัมภีร์เทวดาภาค 3 ตอนที่  1
ดูหนังจีนกำลังภายในเรื่อง เดชคัมภีร์เทวดาภาค 3 ตอนที่ 2จบแล้วจ้า ^^

ดูหนังจีนกำลังภายใน - เพ็กฮวยเกี่ยม จอมดาบงูทอง

" เพ็กฮวยเกี่ยม จอมดาบงูทอง The Sword Stained With Royal Blood "

จากสุดยอดอมตะนิยายกำลังภายใน ของ กิมย้ง สู่แผ่นฟิล์ม ชุมนุมชาวยุทธ์คับคั่ง

นำโดย หยวนเปียว จางเหมี่ยน หยวนหย่งอี๋ หลี่ซิวเสียน หลี่เหมยฟ่ง อู๋ม่งต๊ะ อู๋หม่า หลงฟาง หม่าไห่หลุน สือเป่าหัว ฉีจิ่นเจียง

ให้เสียงภาษาไทยโดย อินทรีย์

ขอขอบคุณ คูณTheJohnChoo ที่อัพโหลดหนังจีนเรื่องนี้ให้ได้ชมกัน


ดูหนังจีนกำลังภายในเรื่อง เพ็กฮวยเกี่ยม จอมดาบงูทอง ตอนที่  1
ดูหนังจีนกำลังภายในเรื่อง เพ็กฮวยเกี่ยม จอมดาบงูทอง ตอนที่ 2
ดูหนังจีนกำลังภายในเรื่อง เพ็กฮวยเกี่ยม จอมดาบงูทอง ตอนที่  3
ดูหนังจีนกำลังภายในเรื่อง เพ็กฮวยเกี่ยม จอมดาบงูทอง ตอนที่  4ดูหนังจีนกำลังภายในเรื่อง เพ็กฮวยเกี่ยม จอมดาบงูทอง ตอนที่  5
ดูหนังจีนกำลังภายในเรื่อง เพ็กฮวยเกี่ยม จอมดาบงูทอง ตอนที่  6
ดูหนังจีนกำลังภายในเรื่อง เพ็กฮวยเกี่ยม จอมดาบงูทอง ตอนที่  7
ดูหนังจีนกำลังภายในเรื่อง เพ็กฮวยเกี่ยม จอมดาบงูทอง ตอนที่  8
ดูหนังจีนกำลังภายในเรื่อง เพ็กฮวยเกี่ยม จอมดาบงูทอง ตอนที่  9
ดูหนังจีนกำลังภายในเรื่อง เพ็กฮวยเกี่ยม จอมดาบงูทอง ตอนที่  10

จบแล้วจ้า  ^^

Monday, February 18, 2013

ดูหนังจีนกังฟู - ชายฟง สู้ถวายหัว

 ดูหนังจีนแนวกังฟูเรื่อง ชายฟง สู้ถวายหัว

นำแสดงโดย : JET LI (หลี่เหลียนเจี๋ย)

ขอขอบคุณ คุณsApInGZz ที่อัพโหลดหนังจีนเรื่องนี้ให้ชมกันครับ ดูหนังจีนแนวกังฟูเรื่อง ชายฟง สู้ถวายหัว ตอนที่ 1

 ดูหนังจีนแนวกังฟูเรื่อง ชายฟง สู้ถวายหัว ตอนที่ 2

จบแล้วจ้า ^^


ดูหนังจีนเรื่อง เดชคัมภีร์เทวดา 2

 " Swordsman II เดชคัมภีร์เทวดา 2 "

จากตำนานภาคแรกแห่งคัมภีร์เทวดา ที่สะท้านฟ้าสะเทือนดินมาถึงภาคสอง

นำแสดงโดย ราชานักบู๊ หลี่เหลียนเจี๋ย (Jet Li) หลินชิงเสีย หลี่เจียซิน กวนจือหลิน หลี่จื้อสง ฉีเคอะ และ เฉินเสี่ยวตง ร่วมกำกับ

เสียงภาษาไทยโดย นนทนันท์

ดูหนังจีนกำลังภายในเรื่อง Swordsman II เดชคัมภีร์เทวดา 2 ตอนที่ 1
ดูหนังจีนกำลังภายในเรื่อง Swordsman II เดชคัมภีร์เทวดา 2 ตอนที่ 2จบแล้วจ้า  ^^

ดูหนังจีนเรื่อง เดชคัมภีร์เทวดา

" Swordsman เดชคัมภีร์เทวดา  "

หนึ่งตำนานแห่งหนังกำลังภายใน ที่ชาวยุทธ์โลดแล่นบนแผ่นฟิล์มอย่างสมศักดิ์ศรี

นำแสดงโดย แซมฮุย เยี่ยถง จางเหมี่ยน จางเซี่ยะโหย่ว

กำกับโดย "ฉีเคอะ"

เสียงภาษาไทย โดย นนทนันท์ดูหนังจีนกำลังภายในเรื่อง เดชคัมภีร์เทวดา (Swordsman) ตอนที่ 1ดูหนังจีนกำลังภายในเรื่อง เดชคัมภีร์เทวดา (Swordsman) ตอนที่ 2จบอแล้วจ้า   ^^


Sunday, February 17, 2013

ดูหนังจีนกังฟู หวงเฟยหง 5 สยบจอมสลัด

หนังจีนเรื่อง หวงเฟยหง 5 สยบจอมสลัด (Once Upon A Time In China V)

ผลงานสร้างและกำกับของ ฉีเคอะ

หวงเฟยหง รับบทโดย เจ้าเหวินจั๋ว ร่วมด้วย ม่อเส้าชง กวนจือหลิน สงซินซิน หวังจิ้นอิน กั๋วจิ้นอัน และ เจิ้งเจ๋อซือ

ให้เสียงภาษาไทยโดย อินทรีย์ดูหนังจีนแนวกังฟู - หวงเฟยหง 5 สยบจอมสลัด ตอนที่ 1
ดูหนังจีนแนวกังฟู - หวงเฟยหง 5 สยบจอมสลัด ตอนที่2
ดูหนังจีนแนวกังฟู - หวงเฟยหง 5 สยบจอมสลัด ตอนที่ 3
ดูหนังจีนแนวกังฟู - หวงเฟยหง 5 สยบจอมสลัด ตอนที่ 4
ดูหนังจีนแนวกังฟู - หวงเฟยหง 5 สยบจอมสลัด ตอนที่ 5
ดูหนังจีนแนวกังฟู - หวงเฟยหง 5 สยบจอมสลัด ตอนที่ 6
ดูหนังจีนแนวกังฟู - หวงเฟยหง 5 สยบจอมสลัด ตอนที่ 7
ดูหนังจีนแนวกังฟู - หวงเฟยหง 5 สยบจอมสลัด ตอนที่ 8
ดูหนังจีนแนวกังฟู - หวงเฟยหง 5 สยบจอมสลัด ตอนที่ 9
ดูหนังจีนแนวกังฟู - หวงเฟยหง 5 สยบจอมสลัด ตอนที่ 10
ดูหนังจีนแนวกังฟู - หวงเฟยหง 5 สยบจอมสลัด ตอนที่ 11จบแล้วจ้า


Friday, February 15, 2013

ดูหนังจีนกังฟู หวงเฟยหง3 - ถล่มสิงโตคำราม

" หวงเฟยหง3 ถล่มสิงโตคำราม "

นำแสดงโดย หลี่เหลียนเจี๋ย กวนจื่อหลิน ม่อเส้าชง

ฉีเคอะ กำกับ

ให้เสียงภาษาไทยโดย อินทรีย์


ดูหนังจีนกังฟูเรื่อง หวงเฟยหง3 - ถล่มสิงโตคำราม   ตอนที่ 1ดูหนังจีนกังฟูเรื่อง หวงเฟยหง3 - ถล่มสิงโตคำราม   ตอนที่2ดูหนังจีนกังฟูเรื่อง หวงเฟยหง3 - ถล่มสิงโตคำราม   ตอนที่ 3ดูหนังจีนกังฟูเรื่อง หวงเฟยหง3 - ถล่มสิงโตคำราม   ตอนที่ 4ดูหนังจีนกังฟูเรื่อง หวงเฟยหง3 - ถล่มสิงโตคำราม   ตอนที่ 5ดูหนังจีนกังฟูเรื่อง หวงเฟยหง3 - ถล่มสิงโตคำราม   ตอนที่ 6ดูหนังจีนกังฟูเรื่อง หวงเฟยหง3 - ถล่มสิงโตคำราม   ตอนที่ 7ดูหนังจีนกังฟูเรื่อง หวงเฟยหง3 - ถล่มสิงโตคำราม   ตอนที่ 8ดูหนังจีนกังฟูเรื่อง หวงเฟยหง3 - ถล่มสิงโตคำราม   ตอนที่ 9
ดูหนังจีนกังฟูเรื่อง หวงเฟยหง3 - ถล่มสิงโตคำราม   ตอนที่ 10
ดูหนังจีนกังฟูเรื่อง หวงเฟยหง3 - ถล่มสิงโตคำราม   ตอนที่ 11ดูหนังจีนกังฟูเรื่อง หวงเฟยหง3 - ถล่มสิงโตคำราม   ตอนที่ 12ดูหนังจีนกังฟูเรื่อง หวงเฟยหง3 - ถล่มสิงโตคำราม   ตอนที่ 13

ดูหนังจีนกังฟูเรื่อง หวงเฟยหง3 - ถล่มสิงโตคำราม   ตอนที่ 14ดูหนังจีนกังฟูเรื่อง หวงเฟยหง3 - ถล่มสิงโตคำราม   ตอนที่ 15

ดูหนังจีนกังฟูเรื่อง หวงเฟยหง3 - ถล่มสิงโตคำราม   ตอนที่ 16
ดูหนังจีนกังฟูเรื่อง หวงเฟยหง3 - ถล่มสิงโตคำราม   ตอนที่ 17
จบแล้วจ้า ^^

ดูหนังจีน หวงเฟยหง2 ถล่มมารยุทธจักร

"มารแผ่นดิน" มีทุกหย่อมหญ้า "ยอดฝีมือ" นิ่งดูดายต่อไปไม่ไหว !
หวงเฟยหง 2 - ถล่มมารยุทธจักร
"ฉีเคอะ" "หลี่เหลียนเจี๋ย" ผนึกกำลังล้างมารยุทธภพ

ให้เสียงภาษาไทยโดย อินทรีย์


ดูหนังจีนกังฟูเรื่อง หวงเฟยหง2 - ถล่มมารยุทธจักร ตอนที่ 1ดูหนังจีนกังฟูเรื่อง หวงเฟยหง2 - ถล่มมารยุทธจักร ตอนที่ 2
ดูหนังจีนกังฟูเรื่อง หวงเฟยหง2 - ถล่มมารยุทธจักร ตอนที่ 3
ดูหนังจีนกังฟูเรื่อง หวงเฟยหง2 - ถล่มมารยุทธจักร ตอนที่ 4
ดูหนังจีนกังฟูเรื่อง หวงเฟยหง2 - ถล่มมารยุทธจักร ตอนที่ 5
ดูหนังจีนกังฟูเรื่อง หวงเฟยหง2 - ถล่มมารยุทธจักร ตอนที่ 6
ดูหนังจีนกังฟูเรื่อง หวงเฟยหง2 - ถล่มมารยุทธจักร ตอนที่ 7

ดูหนังจีนกังฟูเรื่อง หวงเฟยหง2 - ถล่มมารยุทธจักร ตอนที่ 8

ดูหนังจีนกังฟูเรื่อง หวงเฟยหง2 - ถล่มมารยุทธจักร ตอนที่ 9

ดูหนังจีนกังฟูเรื่อง หวงเฟยหง2 - ถล่มมารยุทธจักร ตอนที่ 10


จบแล้วจ้า ^^

ดูหนังจีน หวงเฟยหง ฤทธิ์หมัดเส้าหลิน

อีกหนึ่งตำนาน แห่งปรมาจารย์นักสู้ หวงเฟยหง ฤทธิ์หมัดเส้าหลิน

หวงเฟยหง รับบทโดยอดีตแชมเปี้ยนกังฟูผู้ล่วงลับ "หวังชุน" และเขาผู้นี้ คือศิษย์ผู้พี่ของ "หลี่เหลียนเจี๋ย"ให้เสียงภาษาไทยโดย อินทรีย์

ดูหนังจีนกังฟู เรื่องหวงเฟยหง ฤทธิ์หมัดเส้าหลิน ตอนที่1ดูหนังจีนกังฟู เรื่องหวงเฟยหง ฤทธิ์หมัดเส้าหลิน ตอนที่2ดูหนังจีนกังฟู เรื่องหวงเฟยหง ฤทธิ์หมัดเส้าหลิน ตอนที่3ดูหนังจีนกังฟู เรื่องหวงเฟยหง ฤทธิ์หมัดเส้าหลิน ตอนที่4ดูหนังจีนกังฟู เรื่องหวงเฟยหง ฤทธิ์หมัดเส้าหลิน ตอนที่5ดูหนังจีนกังฟู เรื่องหวงเฟยหง ฤทธิ์หมัดเส้าหลิน ตอนที่6ดูหนังจีนกังฟู เรื่องหวงเฟยหง ฤทธิ์หมัดเส้าหลิน ตอนที่7ดูหนังจีนกังฟู เรื่องหวงเฟยหง ฤทธิ์หมัดเส้าหลิน ตอนที่8ดูหนังจีนกังฟู เรื่องหวงเฟยหง ฤทธิ์หมัดเส้าหลิน ตอนที่9ดูหนังจีนกังฟู เรื่องหวงเฟยหง ฤทธิ์หมัดเส้าหลิน ตอนที่10ดูหนังจีนกังฟู เรื่องหวงเฟยหง ฤทธิ์หมัดเส้าหลิน ตอนที่11จบแล้วจ้า ^^

ดูหนังจีนกังฟู ไอ้หนุ่มหมัดเมา ภาค2


นำแสดงโดย เฉินหลง

เสียงภาษาไทยโดย อินทรีย์
ดูหนังจีน เรื่องไอ้หนุ่มหมัดเมา ภาค2 ตอนที่1ดูหนังจีน เรื่องไอ้หนุ่มหมัดเมา ภาค2 ตอนที่2ดูหนังจีน เรื่องไอ้หนุ่มหมัดเมา ภาค2 ตอนที่3ดูหนังจีน เรื่องไอ้หนุ่มหมัดเมา ภาค2 ตอนที่4ดูหนังจีน เรื่องไอ้หนุ่มหมัดเมา ภาค2 ตอนที่5ดูหนังจีน เรื่องไอ้หนุ่มหมัดเมา ภาค2 ตอนที่6ดูหนังจีน เรื่องไอ้หนุ่มหมัดเมา ภาค2 ตอนที่7ดูหนังจีน เรื่องไอ้หนุ่มหมัดเมา ภาค2 ตอนที่8

จบแล้วจ้า ^^

Tuesday, February 12, 2013

ดูหนังจีนเรื่อง ไอ้หนุ่มหมัดเมา

นำแสดงโดย เฉินหลง
พากย์โดย อินทรีย์

ดูหนังจีนกำลังภายใน ไอ้หนุ่มหมัดเมา ตอนที่ 1


ดูหนังจีนกำลังภายใน ไอ้หนุ่มหมัดเมา ตอนที่ 2


ดูหนังจีนกำลังภายใน ไอ้หนุ่มหมัดเมา ตอนที่ 3


ดูหนังจีนกำลังภายใน ไอ้หนุ่มหมัดเมา ตอนที่4


ดูหนังจีนกำลังภายใน ไอ้หนุ่มหมัดเมา ตอนที่5


ดูหนังจีนกำลังภายใน ไอ้หนุ่มหมัดเมา ตอนที่6


ดูหนังจีนกำลังภายใน ไอ้หนุ่มหมัดเมา ตอนที่7


ดูหนังจีนกำลังภายใน ไอ้หนุ่มหมัดเมา ตอนที่8


ดูหนังจีนกำลังภายใน ไอ้หนุ่มหมัดเมา ตอนที่9


ดูหนังจีนกำลังภายใน ไอ้หนุ่มหมัดเมา ตอนที่10


ดูหนังจีนกำลังภายใน ไอ้หนุ่มหมัดเมา ตอนที่ 11


ดูหนังจีนกำลังภายใน ไอ้หนุ่มหมัดเมา ตอนที่ 12จบแล้วจ้า ^^

Monday, February 11, 2013

ดูหนังจีนเรื่อง ยาจกซู ไม้เท้าประกาศิต

ยาจกซู ไม้เท้าประกาศิต - King Of Beggars (1992)

เข้าฉายในประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2536 โดย สหมงคลฟิล์ม

นำแสดงโดย โจวซิงฉือ , จางหมิ่น , อู๋ม่งต๊ะ , ฉีเส้าเฉียน , หลินเหว่ย ... ผลงานการกำกับของ กอร์ดอน ชาน

พากย์ไทยโดย ทีมอินทรีย์

ดูหนังจีนกำลังภายในเรื่อง ยาจกซู ไม้เท้าประกาศิต ตอนที่ 1

ดูหนังจีนกำลังภายในเรื่อง ยาจกซู ไม้เท้าประกาศิต ตอนที่ 2

ดูหนังจีนกำลังภายในเรื่อง ยาจกซู ไม้เท้าประกาศิต ตอนที่ 3

ดูหนังจีนกำลังภายในเรื่อง ยาจกซู ไม้เท้าประกาศิต ตอนที่ 4

ดูหนังจีนกำลังภายในเรื่อง ยาจกซู ไม้เท้าประกาศิต ตอนที่ 5

ดูหนังจีนกำลังภายในเรื่อง ยาจกซู ไม้เท้าประกาศิต ตอนที่ 6

ดูหนังจีนกำลังภายในเรื่อง ยาจกซู ไม้เท้าประกาศิต ตอนที่ 7

ดูหนังจีนกำลังภายในเรื่อง ยาจกซู ไม้เท้าประกาศิต ตอนที่ 8

จบแล้วจ้า ^^

Monday, February 4, 2013

ดูหนังจีนเรื่อง ดาบมังกรหยก 1993

" ดาบมังกรหยก " นำแสดงโดย หลี่เหลียนเจี๋ย หงจินเป่า จางหมิ่น ชิ่วซูเจิน

เสียงภาษาไทยโดย อินทรีย์