Sunday, October 30, 2011

ดูหนังจีนเรื่อง ถังไป่หู่ ใหญ่ไม่ต้องประกาศ

ดูหนังจีน

เรื่อง ถังไป่หู่ ใหญ่ไม่ต้องประกาศ

ดูหนังจีนเรื่อง ถังไป่หู่ ใหญ่ไม่ต้องประกาศ The Flirting Scholar 唐伯虎点秋香 นำแสดงโดย โจวซิงฉือ 周星馳 ก่งลี่ 巩俐 ภาพยนตร์ที่ครองแชมป์ทำรายได้สูงสุดในฮ่องกงปี 1993
หนังจีนต้นฉบับ เสียงในโรง ให้เสียงภาษาไทยโดย อินทรีย์ รับชมหนังจีนเรื่องนี้กันได้เลยครับ


ถังไป่หู่ ใหญ่ไม่ต้องประกาศ part 1ถังไป่หู่ ใหญ่ไม่ต้องประกาศ part 2ถังไป่หู่ ใหญ่ไม่ต้องประกาศ part 3ถังไป่หู่ ใหญ่ไม่ต้องประกาศ part 4ถังไป่หู่ ใหญ่ไม่ต้องประกาศ part 5
ถังไป่หู่ ใหญ่ไม่ต้องประกาศ part 6
ถังไป่หู่ ใหญ่ไม่ต้องประกาศ part 7ถังไป่หู่ ใหญ่ไม่ต้องประกาศ part 8ถังไป่หู่ ใหญ่ไม่ต้องประกาศ part 9ถังไป่หู่ ใหญ่ไม่ต้องประกาศ part 10ถังไป่หู่ ใหญ่ไม่ต้องประกาศ part 11ถังไป่หู่ ใหญ่ไม่ต้องประกาศ part 12ถังไป่หู่ ใหญ่ไม่ต้องประกาศ part 13

No comments:

Post a Comment